REGULAMIN REJSU
1. Uczestnik rejsu zobowiązany jest stosować się do regulaminu rejsu oraz poleceń wychowawców
2.Uczestnik rejsu zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości-aktualną legitymację szkolną, książeczkę żeglarską jeżeli posiada
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach transportu
4. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub poważnego naruszenia reguł rejsu, uczestnik zostanie wydalony z rejsu na koszt własny (rodziców i opiekunów)
5. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas rejsu
6. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, rzeczy osobiste)
7. Uczestnik obozu w przypadku gdy nie posiada umiejętności pływania w stopniu dobrym obowiązany jest do przebywania na jachcie w kamizelce ratunkowej

KONTAKT: 80-237 Gdańsk ul.Uphagena 8 .tel.+58 345 45 43, fax: +58 344 61 09, tel.kom. 0 605 565 596